Guerra de pintura - Paintball

print pdf

La guerra de pintura o paintball és una activitat lúdica amb diferents tipus de jocs.

Rocapaintballfort

43426 Rocafort de Queralt | Tel. 608 570 770 |  www.rocapaintballfort.com | miquel@rocapaintballfort.com