Conesa

print pdf

Vila medieval delimitada perfectament per una muralla defensiva amb dos portals d'accés. L’estructura urbana és un exemple de model circular, que segueix les corbes de nivell, amb el castell a la zona més alta. L’any 2011 el nucli històric de Conesa va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. El Mercat Vell destaca entre els esdeveniments festius.

Accès al web municipal
Documents associats: 
Menu

Menú principal