Bar Tarrès

print pdf

Plaça dels Arbres, 19 baixos . 43411 Blancafort . Tel. 977 89 20 26. 

bartarres@gmail.com |

Food:

Catalan.

Kid's menu:

Yes .

Calçotades:

Non .

Closed:

Monday.