El Jaç HUTT-008117-8-9-20

print pdf

C. Major, 52  .  43400 Montblanc  .  Tel. 977 863 265 i 628 654 690  .  www.eljacmontblanc.com  .  info@eljacmontblanc.com

Els Apartaments Turístics El Jaç es troben enclavats en el centre històric emmurallat de Montblanc.

Menu

Menú principal